Lopende projecten: Dorpshuis Cappelle ad IJssel

Momenteel zijn wij met diverse houtrotrenovaties bezig aan het Kosterhuis te Capele a/d IJsel

 

 

Diverse onderdelen zijn in slechte staat en vertonen achterstallig onderhoud waardoor er in veel kozijnen houtrot is ontstaan.